Obowiązki pracodawcy, przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o dzieło

Posted on 21 grudnia 2018 in Obowiązki, wymagania i warunki pracy

umowa o dzieło

Pracodawcy powinni pamiętać o tym, że kiedy zlecają pracownikowi wykonanie dzieła, nie mogą mu narzucać w żaden sposób, ani określonego czasu, ani miejsca pracy. To dotyczy również osób pracujących jako asystenci handlowi. Umowa o dzieło ma charakter cywilnoprawny, a istotne jest to, że nie jest ona w żaden sposób regulowana przy pomocy przepisów kodeksu pracy.

Pamiętajmy o tym, że nie ma określonego wynagrodzenia minimalnego za jedną godzinę pracy. Pensja w istocie jest określana na podstawie osiągnięcia efektu końcowego. Wypłaca się pensję z kolei dopiero po otrzymaniu gotowego już dzieła.

Mimo wszystko pracodawca ma pewne obowiązki względem pracownika, kiedy zatrudnia go w oparciu o umowę o dzieło. Musi on w dokładny sposób określić zamawiane przez siebie dzieło, a także rezultat pracy. W umowie musi być także wskazana konkretna kwota, a to już winno być ustalone w momencie zawierania samej umowy. Wypłata powinna wpłynąć na konto pracownika w określonym wcześniej odpowiednio terminie.

Pracodawca musi mieć nieustanny kontakt z osobą wykonującą dzieło, tak aby pracownik mógł w każdej chwili zgłosić wszelkie niejasności. Wykonawca musi mieć swobodę działania podczas wykonywania swojej pracy, to bardzo istotne, aby nikt na niego nie naciskał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *