Tag: prezentacja handlowa

Jak powinna wyglądać idealna prezentacja handlowa, czyli o czym powinien pamiętać każdy asystent handlowy?

Posted on 19 grudnia 2017 in Kontakt z klientem

prezentacja handlowa

Tak samo jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, tak samo w przypadku prezentacji – nie warto iść na żywioł. Ważne jest to, aby nie postępować zgodnie z zasadą „jakoś to będzie”. To doprowadzi do katastrofy podczas prezentacji handlowej. Takie zachowanie świadczy o braku profesjonalizmu.

Asystent handlowy powinien być dobrze przygotowany i powinien dobrze przemyśleć swoją prezentację handlową. Warto nawet w najmniejszych drobiazgach przeanalizować i zaplanować to, co zamierza się powiedzieć w trakcie takiego spotkania. Prawdą jest to, że nie istnieje uniwersalny szablon, który umożliwi przygotowanie idealnej rozmowy handlowej. W końcu wszystkie produkty i usługi niekiedy znacznie się od siebie różnią.

Jednak w trakcie przygotowania prezentacji należy pamiętać o tym, że forma i rodzaj przedstawianych informacji należy zorientować na potrzeby danego klienta. Aby zrobić to w odpowiedni sposób, należy wcześniej przeprowadzić analizę oczekiwań klienta, aby w sposób skuteczny zainteresować go konkretną ofertą.

Asystent handlowy powinien bardzo dobrze przemyśleć strukturę prezentacji handlowej. Musi zaplanować wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. To bardzo istotne elementy, których nie można pominąć. Dzięki temu usystematyzuje oraz ułoży rozmowę sprzedażową w logiczną całość. To pozwoli na to, aby klient otrzymał informację jasną i klarowną w sposób prosty.

Warto również mówić w języku dostosowanym do potrzeb klienta, jeśli ten jest prostym człowiekiem – w sposób prosty, jeśli jest naukowcem – w sposób naukowy. Dlatego niezbędna jest szybka i trafna ocena naszego rozmówcy.

Prezentacja handlowa – co każdy asystent wiedzieć powinien

Posted on 25 stycznia 2017 in Kontakt z klientem

asystent handlowy w trakcie prezentacji

 

Każdy szanujący się handlowiec wie, że postępowanie zgodnie z zasadą: jakoś to będzie w trakcie prezentacji sprzedażowej jest niedopuszczalne i świadczy o braku profesjonalizmu asystenta handlowego. Dobrze przygotowana i przemyślana prezentacja handlowa to klucz do zwiększenia efektywności finalizowanych transakcji. Dlatego warto drobiazgowo zaplanować to co zamierzamy powiedzieć w trakcie spotkania.

Nie istnieje co prawda uniwersalny szablon, według którego można przygotować perfekcyjną rozmowę handlową. Produkty i usługi różnią się od siebie. Przygotowując prezentację handlową warto pamiętać, że jej forma i rodzaj przestawianych informacji należy zorientować na danego klienta i jego potrzeby. W tym celu należy przeprowadzić analizę oczekiwań klienta, by w skuteczny sposób zainteresować go daną ofertą.

Ważne, by asystent handlowy dobrze przemyślał strukturę prezentacji handlowej zaplanował jej wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Dzięki temu usystematyzuje i ułoży w logiczną całość rozmowę sprzedażową. Dzięki wykorzystanemu schematowi klient otrzymuje informacje w prosty i klarowny sposób.

Istotnym jest także dostosowanie poziomu prezentacji do danego klienta. Osoby niewykształcone znudzi specjalistyczny język i odstręczy fachowe nazewnictwo. Dla innych rażące są próby trywializacji wypowiedzi czy oznaki zbytniej poufałości. Dlatego niezbędna jest szybka i trafna ocena rozmówcy i dostosowanie poziomu rozmowy do jego oczekiwań.